І таке буває: працівник відмовляється підписатись під фактом одержання трудової
(Біржова торгівля № 12(78) від 25 травня 2005р.)

Маємо запитання: Якщо працівник відмовляється від підпису, що отримав трудову книжку. Що потрібно робити?

Статтею 48 Кодексу законів про працю України від 10.12.71р. №322-VIII (далі – “Кодекс”) та п. 1. 1 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.93р. №58 (зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.08.93р. за №110) (далі – “Інструкції”) передбачено, що трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації всіх форм власності або в фізичної особи понад п‘ять днів, у тому числі осіб, які є співвласниками (власниками) підприємств, селянських (фермерських) господарств, сезонних і тимчасових працівників, а також позаштатних працівників за умови, що вони підлягають державному соціальному страхуванню. Відповідно до п. 2. 4. усі записи в трудовій книжці про прийняття на роботу, переведення на іншу постійну роботу або звільнення, а також про нагороди та заохочення вносяться власником або уповноваженим ним органом після видання наказу (розпорядження), але не пізніше тижневого строку, а в разі звільнення - у день звільнення і повинні точно відповідати тексту наказу (розпорядження).
З кожним записом, що заноситься до трудової книжки на підставі наказу (розпорядження) про призначення на роботу, переведення і звільнення власник або уповноважений ним орган зобов‘язаний ознайомити працівника під розписку в особистій картці (типова відомча форма № П-2, затверджена наказом Міністерства статистики України від 27.10.95р. №277 “Про затвердження типових форм первинного обліку особового складу”, в якій має повторюватися відповідний запис з трудової книжки (вкладиша)).
На підприємстві ведеться документація щодо обліку бланків трудових книжок і заповнених трудових книжок, відповідно книга обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них, книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них. До книги обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них вносяться усі операції, пов‘язані з одержанням і витрачанням бланків трудових книжок і вкладишів до них із зазначенням серії та номера кожного бланку. Книга ведеться бухгалтерією підприємства. Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них ведеться відділом кадрів або іншим підрозділом підприємства, який здійснює оформлення прийняття і звільнення працівників. У цій книзі реєструються всі трудові книжки, що прийняті від працівників при влаштуванні на роботу, а також трудові книжки і вкладиші до них із записом серії і номера, що видані працівникам знову. У разі одержання трудової книжки у зв‘язку із звільненням працівник розписується у особистій картці і у книзі обліку.
Відповідно до Інструкції Ви не мали видавати трудову книжку без відповідного розписки працівника у книзі обліку трудових книжок.
Щодо цього запитання, то ми порекомендували б оформити цю трудову книжку, як втрачену підприємством.
Відповідно до п. 6 Інструкції – Розрахунки за трудові книжки та їх зберігання:
6.1. При виписуванні трудової книжки або вкладиша до неї, або дубліката трудової книжки власник або уповноважений ним орган стягує з працівника суму її вартості. ( Абзац перший пункту 6.1 в редакції Наказу Мінпраці N 29 ( z0202-96 ) від 26.03.96 )
Якщо трудова книжка працівника загублена підприємством внаслідок стихійного лиха або з інших причин, то йому видається дублікат трудової книжки без стягнення її вартості.
Згідно з п. 6.2. Інструкції трудові книжки та їх дублікати, що не були одержані працівниками при звільненні, зберігаються протягом двох років у відділі кадрів підприємства окремо від інших трудових книжок працівників, які перебувають на роботі. Після цього строку незатребувані трудові книжки (їх дублікати) зберігаються в архіві підприємства протягом 50 років, а по закінченні зазначеного строку їх можна знищити в установленому порядку.

А. Міхальська
(UkrBusiness.com.ua)