Чи платити податок, коли нема доходів?
(Біржова торгівля № 24(58) від 1 липня 2004р.)

Маємо таке запитання:
З огляду на відсутність роботи у даний момент чи можу я, без ліквідації суб’єкта підприємницької діяльності (СПД), призупнити тимчасово діяльність СПД і не платити податок?
Якщо громадянин зареєстрований як суб’єкт підприємницької діяльності-фізична особа (далі – СПДФО), платник єдиного податку, він може перейти на загальну систему оподаткування, обліку та звітності. У цьому разі він сплачує податки тільки тоді, коли веде підприємницьку діяльність та отримує відповідні доходи. Тобто, якщо немає діяльності (доходів від діяльності) – немає податків. Єдиний обтяжуючий факт, це потреба подавати СПДФО щоквартальну (річну) звітність про доходи до податкової інспекції. Звіт подається протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.
Відповідно до Указу Президента України від 03.07.98р. №727/98 “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб‘єктів малого підприємництва” перейти на загальну систему оподаткування, обліку та звітності, СПДФО можуть з початку наступного звітного (податкового) періоду (кварталу) у разі подання відповідної заяви до органів державної податкової служби не пізніше ніж за 15 днів до закінчення попереднього звітного (податкового) періоду (кварталу).
Але, потрібно зауважити, що рішення про перехід на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності може бути прийняте не більше одного разу за календарний рік. Тобто, у випадку, якщо ви застосовували спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, потім перейшли на загальну систему оподаткування, обліку та звітності, знову застосувати спрощену систему оподаткування ви зможете лише в наступному календарному році.
Крім того, якщо ви як СПДФО використовували найману працю та відповідно були зареєстровані у Фондах соціального страхування та Пенсійному фонді України і звільняєте своїх працівників, ви можете, у вищеперелічених фондах, знятися з реєстрації для того щоб не подавати туди звітність.
Вам стануть в нагоді наступні нормативні акти:
– Указ Президента України від 03.07.98р. №727/98 “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб‘єктів малого підприємництва”;
– Наказ Міністерства фінансів України та Головної державної податкової інспекції України від 21.04.93р. №12 “Про затвердження Інструкції про прибутковий податок з громадян”;
– Постанова Правління Пенсійного фонду України від 19.12.2003р. №21-1 “Про затвердження інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України”;
– Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 18.12.2000р. №339 “Про затвердження Інструкції про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття”;
– Постанова Правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 26. 06.2001р. №16 “Про затвердження Інструкції про порядок надходження, обліку та витрачання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності”;
– Постанова Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 20.04.2001 р. №12 “Про затвердження Інструкції про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України”.
А. Міхальська

www.UkrBusiness.com.ua