Невикористана відпустка з наступним звільненням

(Біржова торгівля № 32(32) від 15 грудня 2003 р.)

Згідно зі ст. 3 Закону України "Про відпустки" працівникові у випадку звільнення за його бажанням повинна бути надана невикористана відпустка з наступним звільненням.
Датою звільнення в цьому випадку є останній день відпустки.

Якщо останній день відпустки припадає на вихідний, або працівник занедужав, який день у цьому випадку буде дне звільнення?

Згідно зі ст. 3 Закону України від 15.11.96 р. № 504 "Про відпустки" за бажанням працівника у випадку його звільнення (крім звільнення за порушення трудової дисципліни) йому може бути надана невикористана відпустка з наступним звільненням. Датою звільнення в цьому випадку є останній день відпустки.

Якщо останній день відпустки випадає на вихідний день, то днем звільнення буде перший робочий день, що настає після вихідних. Це визначено ст. 40 КЗпП, яка говорить, що не допускається звільнення працівника в період перебування у відпустці. Якщо в даному випадку працівника звільнили в день, що передує вихідним, це буде означати, що він звільнений під час відпустки, що буде незаконно.

Якщо працівник занедужав і має документ, що підтверджує його тимчасову непрацездатність, то у відповідності зі ст. 40 КЗпП не допускається звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу в період його тимчасової непрацездатності (крім звільнення за п. 5 цієї статті).

У відповідності зі ст. 11 Закону України "Про відпустки" щорічна відпустка повинна бути перенесена на інший період або продовжена у випадку тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у встановленому порядку.

Таким чином, якщо працівник занедужає в період перебування у відпустці, щорічна відпустка повинна бути продовжена і датою звільнення буде останній день відпустки.