Головна
Реклама
Надрукувати

Положення про брокерські контори  про брокерські місця та акредитацію непостійних членів біржі (членів-орендарів брокерських місць) та їх брокерів на Сумській товарній універсальній біржі

 

1. Загальні положення.

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України "Про товарну біржу", Статуту Сумської товарної універсальної біржі (надалі - СТУБ) та Правил біржової торгівлі на СТУБ.
1.2. Брокерські контори відкривають члени біржі. Кожний член, незалежно від розмірів його внеску до Статутного фонду, має право відкрити одну брокерську контору.
1.3. Брокерське місце на СТУБ надає право на здійснення біржових операцій в торгово-операційній залі СТУБ.
1.4. Учасниками товарної біржі є постійні члени біржі з правами та обов'язками, передбаченими Статутом СТУБ.
1.5. За рішенням Біржового комітету брокерське місце може бути передане в оренду за ціною, що склалася на момент передачі брокерського місця чи ціною, встановленою біржовим комітетом.
1.6. Особа, яка повністю сплатила кошти зазначені в п. 1.5. стає непостійним членом біржі (членом орендарем брокерського місця).
1.7. Членами біржі (членами - орендарями брокерських місць) на СТУБ можуть бути юридичні особи, незалежно від організаційно-правового статусу та суб’єкти підприємницької діяльності – фізичні особи, які сплатили всі необхідні внески відповідно Статуту СТУБ та цього Положення.
1.8. Не можуть бути постійними членами біржі, непостійними членами біржі (членами - орендарями брокерських місць) на СТУБ державні структури та органи виконавчої влади.
1.9. Брокерська контора реєструється Біржею у спеціальному Реєстрі брокерських контор, що діють на біржі.
1.10. Документом, що засвідчує реєстрацію постійного члена біржі є Свідоцтво члена СТУБ (постійного), яке видається біржею і яке не є цінним папером.
1.11. Документом, що засвідчує реєстрацію непостійного члена біржі є Свідоцтво члена СТУБ (непостійного), яке видається біржею і яке не є цінним папером.
1.12. Документом, що засвідчує реєстрацію брокера (постійного члена біржі), є Свідоцтво брокера, яке видається біржею .
1.13. Документом, що засвідчує реєстрацію брокера (непостійного члена біржі), є Свідоцтво брокера (непостійного члена біржі), яке видається біржею .
1.14. Строк володіння брокерським місцем постійного члена СТУБ необмежений, за винятком випадків, що передбачені Статутом СТУБ.
Строк оренди брокерського місця непостійного члена (члена - орендаря брокерського місця) СТУБ визначається у Свідоцтві члена СТУБ (непостійного) та у Свідоцтві брокера (непостійного члена біржі).
1.15. Постійні члени біржі, непостійні члени біржі (члени орендарі) та їх брокери можуть брати участь у біржових торгах в усіх секціях торгово - операційної зали СТУБ, відповідно з діючими "Правилами біржової торгівлі на СТУБ".

 

2.Оренда брокерських місць.

2.1. Постійний член біржі у відповідності до Статуту має право здавати в оренду брокерське місце.
2.2. Оренда брокерського місця не дає права голосу на загальних зборах Біржі, на якусь частку активів при ліквідації, реорганізації.
2.3. Вартість оренди брокерського місця визначається Біржовим комітетом СТУБ.
Постійний член біржі може здавати в оренду своє брокерське місце.
Порядок здачі в оренду брокерського місця визначається рішенням біржового комітету СТУБ.
2.4. Суборенда брокерського місця СТУБ забороняється.

 

3. Акредитація непостійного члена біржі (члена – орендаря брокерського місця) СТУБ та брокерів.

3.1. Для акредитації непостійного члена біржі (члена орендаря брокерського місця) СТУБ подається заява встановленої форми до Біржового комітету. До заяви додаються:
- ксерокопія Статуту;
- ксерокопія свідоцтва про державну реєстрацію;
- список осіб, що підлягають акредитації на СТУБ в якості брокерів у відповідності з цим Положенням;
- ксерокопія свідоцтва платника ПДВ;
- ксерокопія довідки ЄДРПОУ;
- банківські реквізити підприємства.
3.2. Брокерами та їх помічниками на біржі є фізичні особи, що акредитовані у відповідності до цього Положення.
3.3. Для акредитації брокерів та їх помічників постійний член біржі, непостійний член біржі (член орендар брокерського місця) подає такі документи:
- акредитаційна картка брокера встановленої форми, особисто заповнена брокером та помічниками брокера;
- доручення на виконання біржових операцій з правом підпису біржових документів (для брокерів), підписане першою особою, головним бухгалтером та скріплене печаткою членом – орендарем брокерського місця;
- ксерокопія паспорту та ідентифікаційного номеру.
3.4. Біржовий комітет протягом трьох робочих днів розглянувши пакет документів, надає відповідь про згоду або відмову в акредитації брокерів постійного члена біржі, непостійного члена біржі (члена орендаря брокерського місця) та брокерів з зазначенням порядку здачі в оренду брокерського місця.
3.5. Акредитація постійних членів біржі, непостійних членів біржі (членів орендарів брокерських місць) та їх брокерів з помічниками провадиться протягом 10 (десяти) робочих днів з дня подання заяви, за наявності всіх необхідних документів.
3.6. Документи про акредитацію готує спеціаліст відділу біржових операцій СТУБ, складаючи справу на кожного непостійного члена біржі (члена орендаря брокерського місця) з описом документів, визначених цим Положенням.
3.7. Про звільнення брокерів (помічників брокера) непостійний член біржі (член-орендар брокерського місця) зобов’язаний повідомляти СТУБ.
3.8. У випадках, коли у непостійного члена біржі (члена орендаря брокерського місця) немає акредитованих на біржі брокерів, його біржова діяльність призупиняється до вирішення питання відповідно до вимог Статуту СТУБ та даного Положення.
3.9. Функціями брокерів є:
3.9.1. посередництво під час укладання угод шляхом прийняття доручень (наказів) клієнтів біржі й підшукування відповідних контрагентів;
3.9.2. консультування торговців з питань, пов'язаних з укладанням біржових угод, в тому числі з питань якості та властивостей пропонованого товару;
3.9.3. на запит Біржового комітету підготовка висновків з різноманітних питань торгової практики, торгової кон'юнктури тощо, зокрема з біржових операцій без участі брокерів (особливо в початковий період діяльності біржі);
3.9.4. інші функції, що не суперечать Статуту, Правилам біржової торгівлі та іншим документам, які регламентують діяльність біржі.

3.10. Під час біржових операцій брокер діє за письмовим або усним дорученням (наказом), відданим брокеру безпосередньо членом біржі.

Брокер має право не приймати надане йому доручення, якщо умови, вміщені в ньому, заздалегідь не відповідають кон’юнктурі ринку або суперечать правилам біржової торгівлі.
3.11. Біржові брокери, співробітники брокерських контор повинні зберігати таємницю про операції клієнтів, що проводяться за їх участю та можуть надавати інформацію про зміст цих операцій тільки на вимогу органів, передбачених законодавством.
3.12. Під час операцій на біржі брокери зобов'язані дотримуватись усіх правил біржової реєстрації угод.
3.13. За порушення правил, які встановленні для укладення біржових угод, на брокера за постановою Біржового комітету може накладатися стягнення у вигляді штрафу або виключення з числа брокерів. Гранична сума штрафу визначається Загальними зборами членів Біржі. У кожному конкретному випадку розмір штрафу встановлює Біржовий комітет.
3.14. Непостійний член біржі (член орендар брокерського місця), що має більш двох акредитованих брокерів має право передавати повноваження щодо участі у торгах від одного до іншого брокера в рамках однієї біржової сесії.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------

Погода

Яндекс.Погода