Головна arrow За номерами arrow № 9 (213)
Реклама
Правовий компас Надрукувати

ПИТАННЯ 1

Які відомості потрібно надати в разі державної реєстрації об’єднань співвласників багатоквартирного будинку?

Відповідно до п. 3 Порядку державної реєстрації об’єднань співвласників багатоквартирного будинку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. № 1521 (зі змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 р. № 1242) для державної реєстрації об’єднання уповноважена установчими зборами особа надає безпосередньо або надсилає поштою (рекомендованим листом) до органу державної реєстрації:

1) реєстраційну картку, яка одночасно є заявою про державну реєстрацію об’єднання, оформлену за зразком згідно з додатком 1 до цього Порядку;

2) протокол установчих зборів, на яких було прийнято рішення про утворення об’єднання та затвердження його статуту;

3) два примірники оригіналу і п’ять копій статуту об’єднання, оформлені згідно з вимогами законодавства;

4) список членів об’єднання, складений згідно з додатком 2 до цього Порядку.

Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у поданих документах, несуть власники житлових (нежитлових приміщень) та заявник.

Орган державної реєстрації перевіряє наведені у реєстраційній картці відомості, комплектність поданих документів та відповідність їх законодавству.

У разі подання не всіх необхідних документів або їх невідповідності вимогам законодавства орган державної реєстрації повідомляє про це заявника і повертає йому документи. Після врахування зауважень заявник може подати документи повторно.

Орган державної реєстрації не має права вимагати від заявників подання документів, не передбачених цим Порядком, і несе відповідальність за зберігання реєстраційної справи.

ПИТАННЯ 2

Чи мають автомобільні перевізники – суб’єкти підприємницької діяльності вести облік витрат пального?

Спрощена система оподаткування, обліку та звітності для суб’єктів малого підприємництва, до яких належать і фізичні особи, зареєстровані у встановленому законом порядку як суб’єкти підприємницької діяльності, регулюється Указом Президента України від 3 липня 1998 р. № 727 «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва».
Суб’єкти малого підприємництва несуть відповідальність за правильність обчислення, своєчасність подання розрахунків та сплати сум єдиного податку згідно із законодавством.

Враховуючи, що автомобільні перевізники – суб’єкти господарської діяльності-фізичні особи – платники єдиного податку, є платниками збору за забруднення навколишнього природного середовища, вони повинні вести облік витрат пального відповідно до Інструкції про порядок обчислення та сплати збору за забруднення навколишнього середовища, затвердженого наказом Міні-стерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки, Державної податкової адміністрації від 19 липня 1999 р.

№ 162/379 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції 9 серпня 1999 р. за № 544/3837.
Для платника єдиного податку – фізичної особи порядок ведення Книги обліку доходів і витрат затверджено наказом Державної податкової адміністрації від 29 жовтня 1999 р. № 599 «Про затвердження Свідоцтва про сплату єдиного податку та Порядку його видачі» та зареєстровано в Міністерстві юстиції 2 листопада 1999 р. за № 752/4045.

Відповідно до цього Порядку для визначення результатів власної підприємницької діяльності на підставі хронологічного відображення здійснених господарських і фінансових операцій платник єдиного податку веде Книгу обліку доходів та витрат згідно з додатком 10 до Інструкції про прибутковий податок з громадян, затвердженої наказом Головної Державної податкової інспекції від 21 квітня 1993 р.  № 12 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції 9 червня 1993 р. за № 64. При цьому обов’язковому заповненню підлягають лише графи 1, 3, 6 та 7 – «період обліку (день, тиждень, місяць, рік)», «витрати на виробництво продукції», «сума виручки (доходу)», «чистий доход».

 

---------------------

Погода

Яндекс.Погода