Головна arrow За номерами arrow Документація
Реклама
Правила проведення аукціонів на СТУБ Надрукувати
1. Аукціонними торгами вважається операція, що проводиться на конкурентних засадах в торгово-операційному залі Біржі. Основою аукціонних торгів є інформація про об'єкт продажу, оголошена ліцитатором.
2. Аукціонні торги можуть бути закритими та відкритими.
3. В аукціонних торгах приймають участь:
а) офіційно зареєстровані учасники аукціону - фізичні та юридичні особи;
б) ліцитатор - спеціаліст Біржі, що веде торги та реєструє усну згоду учасників на укладення угод;
в) помічники ліцитатора з числа співробітників СТУБ;
г) відповідальний представник СТУБ, що спостерігає за ходом торгів і контролює дотримання учасниками та ліцитатором встановлених правил їх проведення.
4. На закритих аукціонних торгах СТУБ мають право бути присутніми:
а) Голова та члени Біржового комітету;
б) члени Біржового арбітражу, комісій і служб Біржі;
в) особи, присутність яких в операційному залі дозволена Дирекцією Біржі та Головою Біржового комітету.
5. На аукціонних торгах можуть бути присутні й інші особи, якщо вони внесуть вхідну плату, установлену організатором аукціону а також представники органів управління майном та державних органів приватизації (безоплатно).
6. Продавець разом із заявкою на продаж надає всі необхідні документи, перелік яких визначається Біржею та законодавством України.
7. СТУБ на підставі поданих заявок на продаж майна на аукціонних торгах складає інформаційний бюлетень, в якому зазначається найменування майна, його характеристика, місцезнаходження, початкова ціна продажу, також час і місце проведення аукціонних торгів, та інша інформація передбачена чинним законодавством України.
8. Час і місце проведення аукціонних торгів визначається Дирекцією Біржі.
9. Об'єкт продажу виставляється на аукціонні торги СТУБ за наявності не менш як двох покупців, якщо інше не передбачено діючим законодавством.
10. Для реєстрації покупців як учасників аукціону вони сплачують реєстраційний внесок, який встановлюється Дирекцією Біржі.
Покупець, що подає заявку на купівлю, забезпечує свою заявку гарантійними зобов’язаннями. Гарантійні зобов’язання встановлюються у формі гарантійного внеску, який покупець перераховує до початку торгів на рахунок СТУБ в розмірі встановленому законодавством, виходячи з початкової ціни продажу об'єкта.
Гарантійний внесок визначається по кожному об'єкту окремо.
Покупцеві, який придбав об’єкт, зазначені грошові кошти зараховуються у встановленому порядку при остаточному розрахунку за придбаний об’єкт. Гарантійний внесок повертається учасникам торгів, які не стали переможцями, протягом 10 (десяти) робочих днів з дня проведення торгів.
У випадку відмови Покупця від підписання протоколу проведення аукціонних торгів – далі Протокол, або укладення Контракту, сума гарантійного внеску покупцю не повертається.
11. В аукціонних торгах Біржі з продажу "біржових"("брокерських") та права оренди "біржових" ("брокерських") місць мають право приймати участь особи (чи представники юридичних осіб), які подали на Біржу відповідну заявку на купівлю "біржового"("брокерського") місця або права оренди "біржового" ("брокерського") місця.
12. Фізична або юридична особа, яка бажає зареєструватись як учасник аукціону, повинна мати при собі: документ, що посвідчує фізичну особу або представника юридичної особи, їх повноваження; квитанцію про сплату реєстраційного внеску; документ про внесення грошових коштів у розмірі 10 відсотків початкової ціни продажу об’єкта; декларацію про доходи у разі придбання об’єкта за рахунок грошових коштів – для покупців – фізичних осіб; нотаріально посвідчені копії установчих документів – для покупців – юридичних осіб (копію рішення про участь в аукціоні – для органів місцевого самоврядування) та інші документи передбачені чинним законодавством України.
13. Участь у аукціоні не можуть брати учасники, які перебувають у стані ліквідації або щодо яких порушено справу про банкрутство (юридичні особи), повідомили про себе недостовірну інформацію, не подали передбачених цими Правилами та законодавством документів або не подали їх у встановлені цим Правилами та законодавством терміни.
14. Відомості про учасників аукціону заносяться до книги реєстрації (окремо для кожного об'єкта, який підлягає продажу).
15. Прийом заявок на купівлю майна, що виставляється на аукціонні торги СТУБ, припиняється за три дні до початку аукціону.
16. Кожний офіційно зареєстрований учасник аукціонних торгів отримує квитки учасників аукціону, які повинні містити такі відомості: номер, під яким покупець бере участь у торгах, назву об’єкта (об’єктів), у торгах якого бере учать покупець, умови проведення аукціону.
17. Жодна посадова особа Біржі, учасники торгів і присутні не мають права використовувати час торгів для вирішення питань чи оголошення інформації, що не стосується даних аукціонних торгів.
18. Місця в торгово-операційному залі для учасників і відвідувачів торгів визначає Дирекція Біржі.
19. За домовленістю з продавцем, що оформлюється відповідною угодою, Біржа організує рекламну кампанію майна, що виставляється на аукціонні торги.
20. Реєстрація та доступ учасників аукціонних торгів до торгово-операційного залу починається за годину і припиняється з початком торгів.
21. Після початку торгів будь-який доступ в торгово-операційний зал припиняється.
22. Під час торгів забороняється: а) будь-яке вільне переміщення осіб, присутніх в залі та інші дії, які заважають роботі ліцитатора, його помічників і учасників; б) учасникам торгів залишати зайняті ними місця та спілкуватися між собою до оголошення ліцитатора про закінчення проведення аукціону.
23. Аукціонні торги веде ліцитатор, який повідомляє про об'єкт і умови його продажу та називає реєстраційний номер продавця. Продавець підіймає картку з номером, що підтверджує його присутність в залі.
24. Початком торгів вважається момент оголошення початкової ціни продажу, якщо інше не передбачено законодавством України.
25. Аукціон може проводитись на підвищення або пониження ціни.
25.1. У разі проведення аукціону на підвищення ціни, учасники прилюдних торгів повідомляють про готовність придбати заявлений лот за оголошену ліцитатором ціну, піднімаючи аукціонну картку з номером, повернутим до ліцитатора, або одночасно піднімають картку учасника прилюдних торгів і пропонують свою ціну, якщо інше не передбачено законодавством України. Переможцем такого аукціону є учасник, який запропонував найвищу ціну.
Крок аукціону згідно чинного законодавства визначає дирекція Біржі, про що оголошує ліцитатор.
Після кожної зміни пропозиції, ліцитатор починає триразове повторення нової запропонованої ціни, називаючи при цьому реєстраційний номер учасника-покупця (№__ ціна - раз, №__ ціна - два, №__ ціна - три).
Фраза „№___ ціна - три” є закінченням обговорення ціни.
Якщо протягом трьох хвилин після оголошення не буде запропоновано вищу ціну, ліцитатор одночасно з ударом молотка робить оголошення, а саме "Продано учаснику під № __ ", про придбання об’єкта тією особою, яка запропонувала найвищу ціну.
Якщо покупців на оголошений об'єкт за початковою ціною не виявлено, то запропонований об'єкт продажу знімається з торгів і прилюдні торги за даним лотом не проводяться чи ліцитатор, за згодою продавця, може перейти до проведення аукціону на пониження ціни за порядком, наведеним в п.п. 25.2.

25.2. У разі проведення аукціону на пониження ціни, ліцитатор оголошує стартову ціну та починає її пониження зі згоди продавця. Переможцем такого аукціону є учасник, який перший погодився з ціною, запропонованою ліцитатором.
Торги по об'єкту закінчуються разом з ударом молотка і проголошенням ліцитатором слова "Продано учаснику під № __ ".
Крок аукціону визначає ліцитатор, про що особисто оголошує, якщо інше не передбачено законодавством.
26. Ліцитатор має право: 
а) оголосити перерву у ході торгу по конкретному лоту;
б) видалити з залу осіб з числа присутніх, які порушують порядок під час проведення аукціону, або чинять дії, заборонені Правилами.
27. Ліцитатор не має права:
а) передоручати право ведення торгу своїм помічникам та іншим особам;
б) у ході торгу допускати цілеспрямовані дії в інтересах будь-якого з покупців;
в) на власний розсуд, без погодження з продавцем, змінювати умови продажу.
28. Ліцитатор зобов'язаний:
а) чітко дотримуватись даних Правил;
б) на вимогу уповноваженого представника Біржі оголосити перерву в ході торгів, але не більше ніж на 10 хвилин.
29. У процесі аукціонних торгів ведеться Протокол, до якого заноситься назва об'єкта, початкова ціна продажу, пропозиції учасників аукціону, відомості про учасників, результат торгів (ціна продажу і відомості про переможця торгів). У разі потреби до протоколу можуть бути внесені й інші відомості.

30. Після оголошення покупця об'єкту, ліцитатор, продавець і покупець підписують Протокол, якщо інше не передбачено законодавством України.
31. Протокол є підставою для оформлення договору купівлі-продажу, який підписують сторони угоди (продавець та покупець) і уповноважена особа Біржі та засвідчується печаткою СТУБ.
31. 1. У випадку проведення аукціонних торгів з продажу права оренди чи у власність "біржового" ("брокерського") місця, Протокол є підставою для оформлення відповідного договору оренди чи договору купівлі-продажу, який підписується сторонами угоди. Зазначені угоди посвідчуються підписом уповноваженої особи та реєструються на СТУБ.
32. За результатами аукціонних торгів, Біржа видає підсумковий бюлетень, та оприлюднює його на інформаційному стенді.
33. За реєстрацію укладеної угоди, Біржа встановлює реєстраційний збір, який сплачують обидві сторони або за домовленістю сторін одна із них, з урахуванням всіх податків, що встановлені на території України.
34. Сторони одержують договір купівлі-продажу після проведення розрахунків з Біржею. Термін та суми цих розрахунків зазначаються у Протоколі.
35. Біржа не відповідає за невиконання сторонами своїх обов'язків по договору купівлі-продажу.
36. Порядок розірвання угод, укладених на аукціонних торгах СТУБ і визнання їх не дійсними, а також порядок розгляду спорів, що виникають при виконанні угод, регулюються розділом 11 Правил біржової торгівлі Сумської товарної універсальної біржі від 25 травня 2006 року та чинним законодавством України.


 

 

---------------------

Погода

Яндекс.Погода