Головна arrow Архів попередньої версії arrow Наші консультації
Реклама
Про формування Ради трудового колективу Надрукувати
(Біржова торгівля № 16(50) від 5 травня 2004р.)

Яким чином формується Рада трудового колективу? Згідно з якими нормативними документами відбуваються ці дії?

Статтею 245 Кодексу законів про працю України від 10.12.71р. №322-VIII передбачено право працівників брати участь в управлінні підприємствами, установами, організаціями. Працівники мають право брати участь в управлінні підприємствами, установами, організаціями через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудових колективах, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи підприємства, установи, організації, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.
Також наказом Національної служби посередництва і примирення від 24.04.2001р. №92 ”Про затвердження Положення про порядок проведення примирних процедур по вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) визначено, що орган, який має право представляти інтереси трудового колективу – це рада трудового колективу, рада підприємства, профспілковий комітет та інше.
Рада трудового колективу – це виборний орган. Чинним законодавством не передбачені особливі вимоги до формування Ради трудового колективу. Тому до порядку обрання Ради трудового колективу застосовуються загальні правила обрання представницьких органів трудового колективу.
Законом СРСР від 17.06.83р. № 9500-X “Про трудові колективи і підвищення їх ролі в управлінні підприємствами, установами, організаціями” (далі – Закон) встановлено основні повноваження трудових колективів в обговоренні та вирішенні громадських, державних, управлінських питань. Відповідно до ст. 19 Закону повноваження трудових колективів здійснюються безпосередньо загальними зборами (конференціями) трудових колективів підприємств, установ, організацій. Загальні збори (конференції) трудових колективів підприємств, установ, організацій розглядають найважливіші питання життя і діяльності трудових колективів. Збори (конференції) трудових колективів підприємств, установ, організацій можуть проводитися також по цехах, відділах, дільницях, бригадах та інших підрозділах. Питання на розгляд зборів (конференцій) трудових колективів вносяться з ініціативи партійних, профспілкових та інших громадських організацій, адміністрації, органів народного контролю, постійно діючих виробничих нарад, окремих членів колективів, а також із спільної ініціативи адміністрації і громадських організацій. Збори (конференції) трудових колективів скликаються спільно профспілковими комітетами і адміністрацією підприємств, установ, організацій.
Збори (конференції) трудових колективів підприємств, установ, організацій проводяться в міру потреби, але не рідше як два рази на рік.
Збори вважаються правомочними, якщо в них бере участь більш як половина загальної кількості членів колективу, а конференція - не менш як дві третини делегатів. Рішення загальних зборів (конференції) трудового колективу приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів членів колективу, присутніх на зборах (конференції). При проведенні зборів трудового колективу по цехах та інших підрозділах підприємства, установи, організації рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів трудового колективу, присутніх на зборах. Рішення доводяться до відома всіх членів колективу.
Рішення зборів (конференції) трудового колективу, прийняті відповідно до їх повноважень і діючого законодавства, є обов‘язковими для членів колективу, адміністрації підприємства, установи, організації.
Контроль за виконанням рішень зборів (конференції) трудового колективу здійснюється профспілковим комітетом, а також адміністрацією підприємства, установи, організації відповідно до її повноважень або за дорученням зборів (конференції), які інформують трудовий колектив про хід виконання рішень.
Пропозиції і рекомендації трудових колективів підлягають розглядові в місячний строк адміністрацією, профспілковими та іншими громадськими організаціями, а в разі потреби також і відповідними державними та громадськими органами. Про результати розгляду пропозицій і рекомендацій адміністрація, зазначені організації і органи повідомляють трудовий колектив. Засідання загальних зборів (конференції) оформлюється у вигляді протоколу, що підписується уповноваженими особами.

www.UkrBusiness.com.ua

 

---------------------

Погода

Яндекс.Погода