Головна arrow Архів попередньої версії arrow Наші консультації
Реклама
Про польове забезпечення, роз’їзний характер роботи Надрукувати
(Біржова торгівля № 13(47) від 14 квітня 2004р.)

Що таке є польове забезпечення і фонди на нього?
Як оплачується роз‘їзний характер работи?
Що таке дорожні витртати?

Відповідно до п. 1 постанови Кабінету Міністрів України від 31.03.99р. №490 «Про надбавки (польове забезпечення) до тарифних ставок і посадових окладів працівників, направлених для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт, та працівників, робота яких виконується вахтовим методом, постійно проводиться в дорозі або має роз‘їзний (пересувний) характер» підприємства, установи, організації самостійно встановлюють надбавки (польове забезпечення) до тарифних ставок і посадових окладів працівників, направлених для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт, та працівників, робота яких виконується вахтовим методом, постійно проводиться в дорозі або має роз‘їзний (пересувний) характер, у розмірах, передбачених колективними договорами або за погодженням із замовником.
Граничні розміри надбавок (польового забезпечення) працівникам за день не можуть перевищувати граничні норми витрат, установлених Кабінетом Міністрів України для відряджень у межах України.
Граничні норми витрат для відряджень у межах України визначено постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.99р. №663 (із змінами і доповненнями) «Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон» (далі Постанова №663).
Слід мати на увазі, що Кодексом законів про працю України (ст.121) встановлено, що працівникам, які направляються у відрядження, виплачуються добові за час перебування у відрядженні в порядку і розмірах, встановлених законодавством.
Статтею 12 Закону України 24.03.95р. №108/95-ВР «Про оплату праці» передбачено, що гарантії і компенсації працівникам у разі службових відряджень, що встановлені Кодексом законів про працю України та іншими актами законодавства, є мінімальними державними гарантіями.
Постановою №663 затверджені граничні норми добових витрат при відрядженнях у межах України та за кордон працівників підприємств, установ і організацій всіх форм власності та норми добових витрат для державних службовців і працівників підприємств, установ і організацій, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів.
Враховуючи наведене, розмір добових витрат, що відшкодовуються працівникам, направленим у відрядження підприємствами усіх форм власності, не може бути нижчим норм добових витрат, встановлених вказаною постановою Кабінету Міністрів України.
Для осіб, відряджених підприємствами недержавних форм власності, які не фінансуються частково або повністю за рахунок бюджету, усі витрати на відрядження, крім добових, відшкодовуються в розмірі фактичних витрат на підставі документів, що підтверджують їх вартість. Добові виплачуються в розмірах граничних норм витрат, затверджених Постановою №663. Але якщо на підприємстві є можливість виплачувати добові витрати в сумі, що перевищує встановлені граничні норми, таке рішення керівництва підприємства повинне знайти відображення в колективному договорі підприємства. Якщо ж такий договір уже оформлений, то до внесення до нього змін видається наказ по підприємству. У цих документах указуються умови, за яких збільшується норма добових витрат та їх розмір.
Разом з тим, згідно з підпунктом 5.4.8 п. 5.4 статті 5 Закону України від 28.12.94р. №334-94-ВР (зі змінами та доповненнями) «Про оподаткування прибутку підприємств» витрати на відрядження фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з таким платником податку або є членами керівних органів платника податку, у межах фактичних витрат особи, яка відряджена, на проїзд (включаючи перевезення багажу) як до місця відрядження і назад, так і за місцем відрядження, оплату вартості проживання у готелях (мотелях), а також включених до таких рахунків витрат на харчування чи побутові послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), найм інших жилих приміщень, телефонних рахунків, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в‘їзд (віз), обов‘язкового страхування, витрат на усний та письмовий переклади, інших документально оформлених витрат, пов‘язаних з правилами в‘їзду та перебування у місці відрядження, включаючи будь-які збори і податки, що підлягають сплаті у зв‘язку зі здійсненням таких витрат.
Зазначені витрати можуть бути включені до складу валових витрат платника податку лише за наявності підтверджуючих документів, що засвідчують вартість цих витрат у вигляді транспортних квитків або транспортних рахунків (багажних квитанцій), рахунків з готелів (мотелів) або від інших осіб, що надають послуги з розміщення та проживання фізичної особи, страхових полісів тощо. Не включається до складу витрат платника податку готівка, витрачена на цілі, визначені підпунктами 5.3.1 та 5.4.4 цієї статті, а також на цілі, не пов‘язані з відшкодуванням особистих витрат фізичної особи, яка перебува у відрядженні.
Не дозволяється відносити до складу витрат на харчування вартість алкогольних напоїв та тютюнових виробів, суми «чайових», за винятком випадків, коли суми таких «чайових» включаються до рахунку згідно із законами країни перебування, а також плати за видовищні заходи.
Додатково до витрат, визначених абзацом першим цього підпункту, відносяться не підтверджені документально витрати на харчування та фінансування інших власних потреб фізичної особи (добових витрат), понесених у зв‘язку з її відрядженням, у межах граничних норм, встановлюваних Кабінетом Міністрів України за кожний повний день відрядження, включаючи день від‘їзду та приїзду.
Зазначені граничні норми встановлюються в гривнях:
– в єдиній сумі для відряджень за кордон незалежно від країни відрядження та статусу населених пунктів;
– в єдиній сумі для відряджень у межах України незалежно від статусу населених пунктів.
Кабінетом Міністрів України окремо визначаються граничні норми добових для відряджених членів екіпажів суден (інших транспортних засобів) або суми, що направляються на харчування таких членів екіпажів замість добових, у разі, якщо такі судна (інші транспортні засоби):
– здійснюють комерційну, промислову, науково-пошукову чи риболовецьку діяльність за межами територіального моря (вод) України;
– виконують міжнародні рейси для здійснення навігаційної діяльності чи перевезення пасажирів або вантажів за плату за межами повітряного або митного кордонів України;
– використовуються для аварійно-рятувальних та пошуково-рятувальних робіт за межами митного кордону або територіального моря (вод) України.
Сума добових визначається:
– у разі відрядження у межах України та країн, з якими не встановлено або спрощено прикордонний контроль, - згідно з відмітками відряджуючої та приймаючої сторони на посвідченні про відрядження, форма якого затверджується центральним податковим органом;
– у разі відрядження до країн, з якими встановлено повний прикордонний митний контроль, – згідно з відмітками органів прикордонного контролю у паспорті або документі, що його замінює.
За відсутності зазначених відміток сума добових не включається до валових витрат платника податку.
Будь-які витрати на відрядження можуть бути включені до складу валових витрат платника податку за наявності підтверджуючих документів щодо зв‘язку такого відрядження з основною діяльністю такого платника податку – запрошень приймаючої сторони, діяльність якої збігається з діяльністю платника податку; укладеного договору (контракту); інших документів, які встановлюють або засвідчують бажання встановити цивільно-правові відносини; документів, що засвідчують участь особи, яка відряджена стороною, у переговорах, конференціях або симпозіумах, які проводяться за тематикою, що збігається з основною діяльністю платника податку.
За запитом представника податкового органу платник податку має забезпечити за власний рахунок переклад звітних та підтверджуючих документів, виданих іноземною мовою.
Суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, які направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів, визначаються Кабінетом Міністрів України. Сума добових для таких категорій фізичних осіб не може перевищувати суму, встановлену абзацом другим цього підпункту для інших відряджених осіб. Власник або уповноважена ним особа може встановлювати додаткові обмеження щодо сум та цілей використання коштів, наданих на відрядження.
Т. Перехрест
(ria.ua)

 

---------------------

Погода

Яндекс.Погода