Головна arrow Архів попередньої версії arrow Наші консультації
Реклама
Щодо оподаткування внесків для статутного фонду Надрукувати
(Біржова торгівля № 12(46) від 6 квітня 2004р.)

Чи є внесок юридичною особою у статутний фонд іншої юридичної особи угодою купівлі-продажу, якщо при цьому вартість внеску була збільшена?
Як буде оподатковуватись такий внесок?

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про інвестиційну діяльність» всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (доход) або досягається соціальний ефект є інвестиціями.
У бухгалтерському обліку внески до статутного фонду (капіталу) кваліфікують як фінансові інвестиції – активи, які утримує підприємство для збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора. Методологію їх обліку встановлює П(С)БО 12.
Однозначної позиції щодо першого питання немає навіть у податкових органів, є ортодоксальний підхід, прихильники якого вважають інвестицію продажем, оскільки продаж товарів – операції за будь-якими цивільно-правовими договорами, що передбачають передачу прав власності за плату або компенсацію (п. 1.31 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств») і у більшості випадків на підставі установчого договору товариство стає власником майна, переданого йому засновниками й учасниками (ст. 12 Закону України «Про господарські товариства», ст. 115 Цивільного кодексу України). Майно передають в обмін на корпоративні права (пп. 1.28.2 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»). Відповідно при передачі основних фондів до статутного фонду відбувається передача прав власності за компенсацію у вигляді корпоративних прав, тобто відбувається операція продажу. Виручка – вартість корпоративних прав, балансову вартість груп зменшують відповідно до пп. пп. 8.4.3 або 8.4.4 п. 8.4. ст. 8 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств». Тобто визнають валовий доход у випадку перевищення виручки над балансовою вартістю або окремого об’єкта групи 1, або всієї групи 2 чи 3 (при передачі цих груп), а в іншому випадку – валові витрати. Оскільки має місце операція з корпоративними правами, то на підставі пп. 7.6.5 п. 7.6 ст. 7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» ведуть окремий податковий облік. Вартість корпоративних прав вважають затратами. Доход виникне, коли інвестор за своєю ініціативою відчужує корпоративні права. Якщо доходи перевищать затрати, то різницю включають до валового доходу підприємства, а у випадку збитку застосовується ст. 6 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств». Але при ліквідації підприємства–емітента окремий облік за п. 7.6.5 п. 7.6 ст. 7 зазначеного Закону не ведуть, а перевищення номінальної вартості корпоративних прав включають до валового доходу на підставі пп.. 4.2.12 п. 4.2 ст. 4 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств».
Прихильники новаторського підходу вважають, що це не так, оскільки інвестування – це придбання корпоративних прав в обмін на кошти або майно, а звідси висновок:
1) ніякого валового доходу і валових витрат;
2) виключення зі складу ОФ, що амортизуються (як виведені з експлуатації), на підставі пп. 8.3.1 п. 8.3 ст. 8 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»;
3) окремий облік за п. 7.6 ст. 7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств».
З питань оподаткування та обліку ви знайдете чимало корисної інформації у газеті «Все про бухгалтерський облік» №1003(649) від 05.11.2001р.
Щодо порядку оподаткування внесків для статутного фонду корисно та цікаво також самостійно ознайомитися з повідомленням Департаменту оподаткування юридичних осіб Державної податкової адміністрації України www.sta.gov.ua/news
Перехрест Т.
(ria.ua)

 

---------------------

Погода

Яндекс.Погода