Головна arrow Архів попередньої версії arrow Фінанси
Реклама
Що таке податковий кредит? Надрукувати

(Біржова торгівля № 20(54) від 1 червня 2004р.)

Шановні, давайте-но згадаємо про свої особисті доходи й витрати. Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» дає нам можливість зменшити свій оподатковуваний доход на деякі понесені в повсякденному житті витрати. Для того щоб скористатися цим правом, потрібно вже сьогодні збирати відповідні документи, що підтверджують такі витрати. А ось про те, які саме витрати і які документи їх підтверджують та як потрібно таким платникам вести облік доходів і витрат, ідеться в цій публікації.

Що таке податковий кредит?

Почнемо, мабуть, із визначення податкового кредиту.

Податковий кредит – це сума (вартість) витрат, понесених платником податку – резидентом у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів – фізичних або юридичних осіб протягом звітного року (крім витрат на сплату ПДВ та акцизного збору), на суму яких дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, отриманого за результатами такого звітного року, у випадках, визначених цим Законом.

Для зручності розглядатимемо окремо кожний випадок понесених витрат, на суму яких можна зменшувати оподатковуваний доход. Але спочатку відзначимо основні положення про податковий кредит:

– громадянин має право врахувати ці витрати лише після закінчення звітного року шляхом їх відображення в річній декларації про доходи;

– протягом року і до закінчення термінів розгляду декларації податковими органами документи, що підтверджують понесені витрати, платник зберігає у себе;

– платник має вести облік отриманих протягом року доходів і понесених витрат;

– сума податкового кредиту враховується тільки в межах загального річного оподатковуваного доходу платника. Сума перевищення податкового кредиту над загальним річним оподатковуваним доходом не враховується і не переноситься на наступний рік;

– суми витрат, не включені до податкового кредиту за підсумками звітного року, на наступний звітний рік не переносяться, тобто право на податковий кредит виникає тільки щодо витрат, фактично понесених у звітному році.

Витрати на навчання

До складу податкового кредиту може бути включено витрати платника податку на оплату середньої професійної або вищої форми навчання. При цьому згідно із Законом України «Про освіту»:

– професійно-технічні навчальні заклади – це професійно-технічне училище, професійно-художнє училище, професійне училище соціальної реабілітації, училище-агрофірма, училище-завод, вище професійне училище, навчально-виробничий центр, центр підготовки та перепідготовки робочих кадрів, навчально-курсовий комбінат, інші типи установ, що надають професійно-технічну освіту;

– вищі навчальні заклади – це технікум (училище), коледж, інститут, консерваторія, академія, університет. Вищі навчальні заклади в установленому порядку можуть створювати різні типи навчально-науково-виробничих комплексів, об’єднань, центрів, інститутів, філій, коледжів, ліцеїв, гімназій.

Платник може врахувати у складі податкового кредиту витрати як на своє навчання, так і на навчання членів своєї сім’ї першого ступеня споріднення (подружжя, батьки, діти, у тому числі усиновлені). При цьому члени сім’ї самі вибирають, хто користуватиметься податковим кредитом щодо таких витрат. Якщо навчаються обидва з подружжя, то податковий кредит визначається окремо для кожного з них залежно від вартості їх навчання.

Витрати на навчання включаються до податкового кредиту в розмірі, визначеному за кожний повний або неповний місяць навчання протягом звітного податкового року. Хочемо звернути увагу на можливі проблеми відображення таких сум у складі податкового кредиту. Річ у тому, що податковий кредит передбачає облік понесених протягом звітного року витрат, тобто за місяці навчання, які припадають на цей звітний рік. При такому буквальному прочитанні Закону № 889 та Інструкції про податковий кредит платник може втратити право на податковий кредит при оплаті навчання, наприклад, у 2004 році, але за навчальні місяці 2005 року. Погодьтеся, це нелогічно.

На нашу думку, більш спеціальною в цьому випадку є норма, яка визначає, що витрати на навчання включаються до податкового кредиту в розмірі, визначеному за кожний повний або неповний місяць навчання протягом звітного податкового року. Інакше кажучи, у цьому випадку має значення не термін здійснення платежу, а період навчання, за який проведено платіж.

Наприклад, у листопаді 2003 року громадянка Іваненко О. І. оплатила вартість навчання своєї дочки у вузі за друге півріччя навчального року (січень – липень 2004 року). Незважаючи на те що платіж було здійснено до закінчення звітного 2004 року, оплату було проведено за місяці навчання саме у 2004 році, тому така громадянка має право включити суму оплати за навчання до податкового кредиту за підсумками 2004 року.

І навпаки, та ж громадянка Іваненко О. І. у листопаді 2004 року оплатила вартість навчання дитини за період січень – липень 2005 року. Ця сума у складі податкового кредиту не потрапить до річної декларації за 2004 рік, тому її буде враховано лише при поданні декларації за 2005 рік.

Слід також мати на увазі, що стосовно таких витрат існує сумове обмеження: загальна сума річного податкового кредиту щодо витрат на навчання не може перевищувати розмір місячного прожиткового мінімуму на одну працездатну особу, встановленого на 1 січня звітного податкового року, помножену на 1,4 та округлену до найближчих 10 гривень, помножену на кількість місяців (повних чи неповних) навчання протягом звітного року. На сьогодні гранична річна сума податкового кредиту = 510 грн. х кількість місяців навчання у році.

Приклад 1. Оплачені громадянкою Іваненко О. І. витрати на навчання дочки у вузі за січень – липень 2004 року становлять 2450 грн. Оплату проведено 6 лютого. Щомісячна сума витрат дорівнює 350 грн. (2450 : 7 міс.). Оскільки граничний розмір (510 грн. на місяць) не перевищено, усю суму витрат на навчання (2450 грн.) може бути включено до податкового кредиту такої громадянки.

Вартість навчання в навчальному 2004 – 2005 році підвищилася. Громадянка Іваненко О. І. заплатила 6 липня 2004 року за навчання дочки за осінній семестр (вересень – грудень 2004 року) суму в розмірі 2200 грн. Щомісячна плата за навчання становить 550 грн. (2200 : 4), що перевищує встановлену межу 510 грн. Отже, за підсумками 2004 року громадянка Іваненко А.І. може врахувати у складі податкового кредиту суму в розмірі 2040 грн. (510 х 4).

Загальна сума податкового кредиту за підсумками 2004 року становитиме 4490 грн. (2450 + 2040). Документи, що підтверджують право на податковий кредит: платіжне доручення на безготівкове перерахування коштів, або квитанція банку чи відділення зв’язку, або довідка працедавця, який за дорученням платника податків здійснював перерахування сум коштів з одержуваного ним доходу на його навчання або навчання інших членів його сім’ї першого ступеня споріднення навчальним закладам.

Благодійність

Є серед громадян України люди, які у змозі допомогти тим, хто цього потребує, не лише добрим словом, а й реальною матеріальною допомогою.

Більшість же наших співвітчизників самі ледь-ледь зводять кінці з кінцями і не можуть дозволити собі надати комусь благодійну допомогу. Але, незважаючи на це, і таким громадянам іноді доводиться ставати благодійниками. Адже не таємниця, що багато які неприбуткові установи (наприклад, установи охорони здоров’я), щоб не платити податки з отриманих за послуги сум, просять здійснити оплату таких послуг у формі благодійного внеску. Раніше платник мав право урахувати у річній декларації понесені ним на благодійність витрати, що не підлягали оподаткуванню в межах 4 % річного сукупного оподатковуваного доходу. Крім того, під цю пільгу підпадали тільки пожертвування (внески) до благодійних організацій.

Тепер же в податковому кредиті можна врахувати будь-які пожертвування чи благодійні внески всім неприбутковим організаціям (до яких, зокрема, належать і благодійні організації). При цьому під неприбутковими організаціями розуміються:

а) органи державної влади України, органи місцевого самоврядування та створені ними установи чи організації, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів. Відразу зауважимо, що згідно з пп. 9.7.7 Закону № 889 забороняється надавати благодійну чи спонсорську допомогу органам державного управління та органам місцевої влади або створеним ними благодійним фондам чи іншим неприбутковим організаціям, або за їх дорученням – третім особам, якщо надання такої благодійної допомоги є попередньою чи подальшою умовою видачі платнику податків будь-яких дозволу, ліцензії, узгодження, державної послуги чи іншого рішення на його користь або прискорення такої видачі (спрощення його процедури);

б) благодійні фонди і благодійні організації, створені в порядку, визначеному законом для проведення благодійної діяльності, у тому числі громадські організації, створені з метою проведення екологічної, оздоровчої, аматорської спортивної, культурної, освітньої та наукової діяльності, а також творчі спілки та політичні партії, громадські організації інвалідів та їх місцеві осередки, створені відповідно до Закону України «Про об’єднання громадян», науково-дослідні установи та вищі навчальні заклади III – IV рівнів акредитації, внесені до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, заповідники, музеї-заповідники;

в) пенсійні фонди, кредитні спілки, створені в порядку, визначеному законом;

г) інші, ніж визначені в абзаці «б» цього підпункту, юридичні особи, діяльність яких не передбачає отримання прибутку згідно з нормами відповідних законів;

ґ) спілки, асоціації та інші об’єднання юридичних осіб, створені для представлення інтересів засновників, що утримуються лише за рахунок внесків таких засновників і не провадять господарську діяльність, за винятком отримання пасивних доходів;

д) релігійні організації, зареєстровані в порядку, передбаченому законом;

е) житлово-будівельні кооперативи, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, створені в порядку, визначеному законом.

Що стосується сумового обмеження, то його дещо змінили. Тепер платник має право включити до податкового кредиту такі витрати в розмірі, що перевищує 2 %, але не більше 5 % від суми його загального оподатковуваного доходу за звітний рік.

Бухгалтери юридичних осіб – платників податку на прибуток, упевнені, вже стикалися з роз’ясненнями ДПАУ щодо розуміння цього обмеження включення сум благодійної допомоги до валових витрат. Очевидно, та ж доля чекає й на податок з доходів. Інакше кажучи, на думку ДПАУ, платник не має права включити ці витрати до складу податкового кредиту в сумі, що менша 2 % і перевищує 5 % річного оподатковуваного доходу, тобто фактично в розмірі 3 % (від 2 до 5). Розглянемо зазначене вище на прикладі.

Приклад 2. Громадянин Петренко М. С. 10.06.2004 р. надав благодійну допомогу установі охорони здоров’я в сумі 500 грн. При цьому його річний оподатковуваний доход за підсумками 2004 року склав 4800 грн.

Розрахуємо «інтервал» податкового кредиту:

• від 96 грн. (4800 х 2 %);

• до 240 грн. (4800 х 5 %).

Відповідно громадянин Петренко М. С. має право включити до податкового кредиту суму благодійного внеску в розмірі 144 грн. (240 – 96). Нам залишається тільки сподіватися, що думка ДПАУ із цього питання зміниться і що в новій річній декларації про доходи у складі податкового кредиту платнику дозволять відображати всю суму благодійних внесків у межах 5 % його річного оподатковуваного доходу, якщо, звичайно, ця сума перевищила 2 % межу. Тим більше, що перший крок до цього вже зроблено в Інструкції про податковий кредит (див. «В якому розмірі благодійні витрати відображаються в податковому кредиті?».

В якому розмірі благодійні витрати відображаються в податковому кредиті? Витяг із п. 3.2 Інструкції про податковий кредит.

Якщо сума коштів або вартість майна, що були передані у звітному податковому році платником податку у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, становить менше двох відсотків від суми його загального оподатковуваного доходу такого звітного податкового року, така сума коштів або вартість майна не включається платником податку до податкового кредиту.

Якщо сума коштів або вартість майна, що були передані у звітному податковому році платником податку у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, перевищує п’ять відсотків від суми його загального оподатковуваного доходу такого звітного податкового року, розмір такого перевищення також не включається платником податку до податкового кредиту». (Витяг із п. 3.2 Інструкції про податковий кредит ). У цьому випадку за умовами попереднього прикладу громадянин Петренко М. С. зможе відобразити в податковому кредиті суму в розмірі 240 грн. Ми однозначно підтримуємо саме такий підхід у визначенні суми, що дає право на податковий кредит.

Документи, що підтверджують право на податковий кредит: платіжне доручення на безготівкове перерахування благодійних внесків; квитанції банку, відділення зв’язку, неприбуткової організації; довідка працедавця, який за дорученням платника податків здійснював перерахування сум таких внесків до неприбуткових організацій з одержуваного ним (платником податку) доходу.

При цьому громадянин не зобов’язаний доводити податковому органу, що установу (організацію), якій здійснено пожертвування (благодійні внески) коштів (майна), включено до Реєстру неприбуткових установ та організацій. Приналежність конкретної установи (організації) до категорії неприбуткової та її наявність у Реєстрі неприбуткових установ та організацій установлюються компетентним працівником податкового органу під час виконання процедур перевірки відповідних платіжних документів. При цьому зазначена процедура є складовою функціональних обов’язків компетентного працівника податкового органу (п. 3.2 Інструкції про податковий кредит).

Інші витрати

До інших витрат, суму яких платник може включити до податкового кредиту, входять:

– витрати на штучне запліднення незалежно від того, чи перебуває такий платник у шлюбі з донором;

– оплата вартості державних послуг, включаючи сплату державного мита, пов’язаних з усиновленням дитини.

Такі витрати включаються до податкового кредиту без обмеження. Головне, щоб їх було понесено протягом звітного податкового року і в платника були підтверджуючі документи про такі витрати (платіжні доручення, квитанції, корінці до прибуткового касового ордера, договори тощо).

Витрати, які може бути враховано в податковому кредиті, починаючи зі звітного 2005 року.
Оскільки відповідно до Прикінцевих положень Закону № 889 та Інструкції про податковий кредит ряд витрат платник зможе врахувати у складі податкового кредиту, лише починаючи з 1 січня 2005 року, ми не буде докладно на них зупинятися, а повернемося до цієї теми трохи пізніше. Зараз же просто зазначимо, які саме витрати до них належать:

– частина процентів за кредитом, узятим платником на будівництво (придбання) житла (квартири, кімнати, житлового будинку або його частини);

– сума власних коштів платника податків, сплачених на користь установ охорони здоров’я для компенсації вартості платних послуг на лікування такого платника податків або члена його сім’ї першого ступеня споріднення, у тому числі для придбання ліків, донорських компонентів, протезно-ортопедичних пристосувань у розмірах, що не покриваються виплатами з фонду загальнообов’язкового медичного страхування (у встановлених Законом № 889 випадках);

– сума витрат платника податків на сплату за власний рахунок страхових внесків, страхових премій страхувальнику-резиденту за договорами довгострокового страхування життя і недержавного пенсійного страхування як такого платника податків, так і членів його сім’ї першого ступеня споріднення (у визначених Законом № 889 розмірах).

Як вести облік доходів і витрат

Платнику замало тільки зібрати необхідні документи, йому необхідно ще вести облік свого річного оподатковуваного доходу і своїх витрат. Відповідно до п. 1 наказу ДПАУ № 490 платник податку, який має право подати річну декларацію з метою повернення надміру сплачених сум податку, зобов’язаний вести облік доходів і витрат у Книзі обліку доходів і витрат, форму якої затверджено наказом № 490.

Книга може мати вигляд зошита чи блокнота, що придбає платник самостійно. Записи у Книзі здійснюються самим платником чи особою, нотаріально уповноваженою на ведення таких записів, кульковою або чорнильною ручкою чітко, розбірливо не пізніше наступного дня після отримання відповідних сум доходів, сплати (перерахування) податку, а також понесених витрат, пов’язаних з отриманням доходів.

Крім того, платник може вести реєстр документів, що дають йому право на податковий кредит, у довільній формі.

За матеріалами ЛігаБізнесІнформ

 

---------------------

Погода

Яндекс.Погода